Prvá pomoc v prípade škôd spôsobených suchom!

Prvá pomoc v prípade škôd spôsobených suchom!

Predchádzajúcich pár mesiacov bolo mimoriadne sucho. Farba trávy sa zmenila zo zelenej na žltú a následne zo žltej na hnedú. Je váš trávnik ešte stále živý? Čo všetko by ste mali spraviť, aby bol Váš trávnik opäť krásny a zelený, aké nebezpečenstvá číhajú vo vyčkávaní? Táto Prvá pomoc v prípade škôd spôsobených suchom má za cieľ zodpovedať práve tieto otázky. S týmto výnimočným plánom postupu môžete opäť vytvoriť zdravý, vitálny trávnik a to za mimoriadne krátky čas!

Krok 1: Spravte test vitality!

V prípade, ak vonkajšia teplota dosiahne hodnoty nad 25 ℃, trávniky sa dostávajú do stavu pokoja. Medzi jednotlivými odrodami trávy však existujú veľké rozdiely. Niektoré odrody prežijú aj extrémne horúčavy a sucho, zatiaľ čo iné tomu podľahnú. Nasledujúci jednoduchý test vám povie viac o tom, či sú trávy vo vašom trávniku ešte stále živé.

Test vitality:

  1. Lopatkou odoberte kúsok trávnika so zemou.
  2. Vložte ho do vedra s vodou a nechajte trs trávy úplne nasiaknuť vodou.
  3. Nechajte, aby voda pretiekla cez okraj vedra, trsy trávy nech ostanú vo vedre.
  4. Ak sa na spodku trsu po 2 až 3 dňoch objavia biele korienky, tráva je stále živá.

Záver krok 1: Biele alebo hnedé korienky?

Tráva, ktorá vytvára biele korienky, sa dokáže spamätať, ak má dostatočný prístup k vlahe. Ak sa medzi hnedými korienkami neobjavia žiadne nové biele korienky, takáto tráva zrejme neprežila horúčavu a sucho.

Pozor: Nebezpečenstvo!

Keďže sú trávy tvoriace súčasný trávnik veľmi slabé alebo mŕtve, je k dispozícii veľmi veľký priestor pre nové rastliny. Medzi tieto môžu patriť nežiadúce rastliny, akými sú lipnica ročná alebo rôzne buriny. Mnoho semien týchto rastlín pravdepodobne zostane v pôde a začnú klíčiť, akonáhle budú mať dostatok vlahy. Ak nepomôžete trávniku v jeho obnove, tieto buriny zaplnia prázdne miesta, čo bude viesť k vzniku nepekného a slabého trávnika.

Krok 2: Vykonajte test vodoodpudivosti

Dobrá vitalita nie je zárukou toho, že sa trávnik zotaví; je nevyhnutné, aby pôda absorbovala vodu. Ak pôda odpudzuje vodu, trávnik sa nezotaví, dokonca ani vtedy, ak ho budete polievať. Vodoodpudivosť pôdy spôsobuje stres v tráve, iných rastlinách a pôdnych organizmoch počas obdobia horúčav a sucha. Výsledkom je, že voda sa už nevie dostať do pôdy, alebo v určitých prípadoch len lokálne. Vodoodpudivá pôda spôsobuje, že sa vysušená tráva ešte ťažšie obnovuje, a to dokonca aj v čase dažďov, pretože dažďová voda sa nedostane ku koreňom. Preto je potrebné v prvom rade vyriešiť problém s vodoodpudivosťou.

Kvapôčkový test:

Nasledujúci test poskytne dobrý prehľad o vodoodpudivosti pôdy:

  1. Použite rýľ alebo nožík a vyrežte kúsok trávnika.
  2. V rozmedzí približne 2 cm kvapnite kvapku vody.
  3. Ak bude kvapka vsakovať do pôdy dlhšie ako 1 minútu, pôda je príliš vodoodpudivá, aby bolo možné dosiahnuť riadnu obnovu trávnika. Prísev vo vodoodpudivej pôde nebude mať žiadny účinok.

Záver krok 2: vodoodpudivá alebo nie?
Ak je pôda vodoodpudivá, dosiať bežnou trávnou zmesou nemá žiadny zmysel! Voda sa nebude vedieť dostať k semenu, semeno nebude vedieť vyklíčiť a semená, ktorým sa podarí vyklíčiť, nebudú vedieť vytvoriť rastlinu, ak sa voda nedostane k ich koreňom. Barenbrug má riešenie pre vodoodpudivé pôdy: Yellow Jacket Water Manager! Toto revolučné ošetrenie semien s Yellow Jacket Water Manager bojuje s vodoodpudivosťou pôdy a zabraňuje tomu, aby sa vyskytovala, predovšetkým v období, kedy mladé trávy rastú do zrelých dospelých rastlín (obdobie založenia trávnika). Váš trávnik bude opäť silný a vitálny so zdravými, silnými mladými steblami trávy. Táto technológia sa používa pri všetkých trávnych zmesiach Resilient Blue®.

Krok 3: Obnovte váš trávnik

Nižšie sú uvedené 3 riešenia šité na mieru pre športové ihriská, golfové ihriská a trávniky/parky.

V prvom rade spravte test Prvej pomoci pre škody spôsobené suchom!

Predtým, ako postúpite ďalej, vykonajte test Prvej pomoci pre škody spôsobené suchom. Následne si prečítajte, ako obnoviť vaše športové ihrisko, a to za veľmi krátky čas.

Obnova škôd spôsobených suchom na športových ihriskách

Škody spôsobené suchom na športových ihriskách odstránené ‚za krátky čas‘.

Obnova škôd spôsobených suchom na golfových ihriskách

Škody spôsobené suchom na golfových ihriskách obnovené v krátkom čase.

Ste unavení z rovnakej starej zelenej trávy?