Zásady ochrany osobných údajov

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť: Agrotrans spol. s r. o.,  Krížna 37, Šamorín 931 01, IČO: 00611727, IČ DPH: SK2020369175, kancelárie: Krížna 37, Šamorín 931 01, oddiel sro vložka číslo 1264/T (ďalej len ,,Prevádzkujúci“).

2 Aké osobné údaje spracovávame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa pre doručenie, adresa sídla.

3. Na aký účel spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vyhotovenia kalkulácie, objednávky, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na ich prijatie a zaevidovanie, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať z niektorých  týchto spôsobov:
– zaslaním správy cez formulár na našej webstránke

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
– zaslaním oznámenia na mail sarkanyova@agrotrans.sk
– zaslaním oznámenia na adresu Agrotrans spol. s r. o., Krížna 37, Šamorín 931 01

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.

Kúpne zmluvy
Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácií
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska.

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Mária Sárkányová
E-mail: sarkanyova@agrotrans.sk
Tel.č.: +421 905 64 92 91

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email sarkanyova@agrotrans.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 18.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti.

Firma Barenbrug rada vidí farmárov, ktorí si užívajú svoju prácu, deti hrajúce sa v mäkkej tráve a hospodárske zvieratá, ktoré spásajú výživné trávy. Preto ponúka najlepšie riešenia na zloženie trávnych zmesí a ďatelino-trávnych miešaniek.

Pretože zákazníci BARENBRUG si zaslúžia najlepší základ „Základ pre príležitosti!“