Staňte sa naším partnerom - Registrácia

V súčasnosti má naša spoločnosť v ponuke široký sortiment osív zelenín a kvetín pre malospotrebiteľov, ale aj pre veľkoobchod a profesionálnych pestovateľov. Pri osivách špenátu a kukurice cukrovej sa zameriavame hlavne na veľkopestovateľov dodávajúcich svoju produkciu pre spracovateľský priemysel a do obchodných sietí.

Firma Barenbrug rada vidí farmárov, ktorí si užívajú svoju prácu, deti hrajúce sa v mäkkej tráve a hospodárske zvieratá, ktoré spásajú výživné trávy. Preto ponúka najlepšie riešenia na zloženie trávnych zmesí a ďatelino-trávnych miešaniek.

Pretože zákazníci BARENBRUG si zaslúžia najlepší základ „Základ pre príležitosti!“