Staňte sa naším partnerom - Registrácia

V súčasnosti má naša spoločnosť v ponuke široký sortiment osív zelenín a kvetín pre malospotrebiteľov, ale aj pre veľkoobchod a profesionálnych pestovateľov. Pri osivách špenátu a kukurice cukrovej sa zameriavame hlavne na veľkopestovateľov dodávajúcich svoju produkciu pre spracovateľský priemysel a do obchodných sietí.