Produkt


Kukurica siata cukrová LONGA F1

SKU: 00563781c8b5

Stredne skorý supersladký hybrid kukurice siatej cukrovej, so špičkovou kombináciou úrody a výnimočnej chuti.
Priemerný počet radov zŕn na vretene je 16-18. Ideálny hybrid na mrazenie, konzervovanie a priamy konzum.

HTS 180 – 210 g