Kukurica siata cukrová GUSTA F1

Je vysoko výkonný stredne neskorý až neskorý hybrid kukurice siatej cukrovej, ktorý vyniká veľmi vysokou výťažnosťou zŕn. Priemerný počet radov zŕn na vretene je 22. Ideálna na mrazenie, konzervovanie a priamy konzum.

HTS 180 – 210 g

Popis

poloneskorá, sladká, dlhé zrno