Produkt


Uhorka šalátová skleníková SALADIN F1

SKU: aba36ed4e4f8

Partenokarpický hybrid určený pre skoré pestovanie vo fóliových krytoch. Plod je stredne zelený, hladký, nehorký, dlhší. Nevyžaduje prítomnosť opeľovačov.Dĺžka plodu 25 -30 cm.

HTS 20 – 30 g