Hrach siaty pravý TWINSET

Stredne neskorá odroda s väčším zrnom a dlhším, tupým strukom. Vďaka dlhému a rovnému struku (cca 9 cm) je TWINSET ideálnou odrodou pre ručný a kombajnový zber. Je rezistentný voči múčnatke hrachovej , k fuzáriovému vädnutiu a dosahuje špičkové výnosy. TWINSET je prvou odrodou v sortimente SEMO rezistentnou voči vírusovej mozaike hrachu prenosnej semenom PSbMV (pea Seed-borne Mosaic Virus)

HTS 180 – 220 g

Popis

stredne neskorý, veľkozrnný

Nová technológia Resilient Blue®

Viac informácií o trávnikovej technológii Resilient Blue® nájdete tu!