BARENBRUG GREEN SPIRIT PODHORIE

  • Výborná produkcia trávy vo vyšších nadmorských výškach
  • Dlhodobé používanie na výrobu sena a siláže
  • Obmedzené spásanie

Popis

Zmes s výbornou produkciou trávy vo vyšších nadmorských výškach vďaka použitiu odrôd s výnimočnou odolnosťou voči zime, vyznačujúca sa vynikajúcimi parametrami tvorby sušiny, chutnosti, odolnosti voči chorobám a stráviteľnosti. Predstavuje zmes určenú na dlhodobé používanie za úšelom tvorby sena a siláže. Zároveň je ju možné používať aj na obmedzené spásanie.

Zloženie:

Lolium perenne           Barburian/ Barnauta                      30%

Phleum pretense         Barfleo/ Erecta                                 20%

Dactylis glomerata      Dascada/ Baraula                            15%

Festuca pratensis         Baraika/ Cosmonaut                      30%

Trifolium repens          Alice/Tasman                                     5%

Výsevok: 35 – 45 kg/ha

Balenie: 15 kg

Cena na vyžiadanie

Ďalšie informácie

Hmotnosť 15,3200 kg

Nová technológia Resilient Blue®

Viac informácií o trávnikovej technológii Resilient Blue® nájdete tu!