Bojujeme s lipnicou ročnou

Bojujeme s lipnicou ročnou

Lipnica ročná je nočnou morou každého správcu zelene a greenkeepera. Lipnica ročná (Poa annua) je jedna z najrozšírenejších druhov tráv, ale taktiež jedna z najslabších.  Je to ročná, niekedy dvojročná a príležitostne aj trvalá lúčna tráva, s tvorbou semien až osemkrát ročne. Je to jediný mechanizmus prežitia tohto druhu. Rastlina má málo koreňov, vôbec netoleruje záťaž. Je citlivá na choroby a zle znáša zimné a letné podmienky. Ak si správne zvolíte trávnu zmes pre dosev alebo nový výsev, môžete úspešne čeliť tejto slabej rastline!

Ako rozoznáte lipnicu ročnú

Lipnicu ročnú väčšinou rozoznáte veľmi jednoducho. Najmladší list sa objaví v štetinovito zvinutom tvare. Pri báze listu sa nenachádzajú žiadne ostiny. Na vonkajšej strane listu sa pri báze nachádza jazýček mliečno – bielej farby. Vnútorná strana nerebrovaného listu je matná a často sfarbená do svetlozelena. Toto farebné odlíšenie je častokrát jasne viditeľné na trávniku. Na trávniku je lipnicu ročnú možné jednoducho rozoznať vďaka vysokej tvorbe semien. Napokon, kvitne celý rok. Listy sú nerebrované, čo znamená, že sú jemné a vlnité.

Obrázok č. 1: Mechanizmus prežitia rastliny Poa annua

3 spôsoby, ako bojovať s lipnicou ročnou

1. Skoré klíčenie silných druhov tráv

Lipnica ročná klíči už pri teplote pôdy 7 – 8 °C. V období, keď ešte polia ležia ladom po zime, lipnica ročná býva častokrát prvá, ktorá sa objaví, keďže väčšina trávnych druhov klíči pri vyšších teplotách. Znamená to, že holé miesta sa rýchlo zaplnia a zazelenajú, čo je vždy lepšie ako nič. Avšak tento benefit nepreváži nevýhody. S lipnicou ročnou je možné bojovať, napríklad, technológiou SOS® od firmy Barenbrug. SOS® ktorá klíči pri približne 4 °C, zatiaľ čo Mätonoh trváci (Lolium perenne) potrebuje bežne aspoň 7 – 8 °C. Ak rastliny SOS® tolerantné k záťaži zaplnia miesta holé miesta v trávniku, nie je už miesto pre lipnicu ročnú, aby sa tam etablovala.

Obrázok č. 2: Bojujeme s Poa annua rýchlosťou klíčenia

2. Rýchlejšie zotavenie vďaka silným a výbežkatým trávam

Tolerancia záťaže lipnice ročnej sa pohybuje na úrovni medzi miernou až nízkou, čiastočne z dôvodu jej plytkej koreňovej sústavy. To znamená, že tráva sa ľahko vykopne alebo vytrhne, čo môže viesť k vytvoreniu mnohých holých miest, ktoré významne znížia kvalitu hry na športovisku alebo golfovom ihrisku. Ak sa tieto holé miesta nezaplnia silnými trávami, Poa annua sa vráti a prevezme moc z dôvodu vždy prítomného semenného lôžka.

Najjednoduchší spôsob, ako bojovať s lipnicou ročnou počas vegetačného obdobia, je použiť technológiu tráv, ktoré sú schopné samy zotaviť trávnik. Mätonoh trváci (Lolium perenne) je bežná rastlina tvoriaca trsy bez poplazov a rizómov, zároveň ale nie je schopná zregenerovať holé miesta. Lipnica lúčna (Poa pratensis), táto jemná lúčna tráva vytvárajúca trsy, ktorá sa taktiež častokrát používa s týmto účelom, vytvára rizómy, ale veľmi pomaly sa zotavuje a kvôli tejto svojej vlastnosti nevie konkurovať lipnici ročnej. 

Najrýchlejšie riešenie, ako zregenerovať holé miesta kvalitnými rastlinami, je použitie tzv. plazivého mätonohou trváceho. Barenbrug vytvoril v roku 2012 technológiu trávy RPR® (Regenerating Perennial Ryegrass – Regeneračný mätonoh trváci,pozn.prekl.) a doposiaľ neexistuje žiadna zimomilná rastlina na športovom trhu, ktorá vie tak rýchlo zregenerovať. Každým semenom trávy RPR®, ktoré zasejete, môžete v budúcnosti potenciálne vytvoriť viac ako desať nových rastlín, ktoré vám pomôžu pri zregenerovaní holých miest. Bežný mätonoh trváci vytvorí len jednu rastlinu z jedného semena a nevie vám pomôcť!

Obrázok č. 3: RPR® (l) regeneračný mätonoh trváci verzus bežný mätonoh trváci(r)

3. Porazte Poa annua v extrémnych podmienkach

Stále dlhšie trvajúce obdobia sucha a horúčav, veľký tlak rôznych chorôb a dlhodobo nízke výživové hodnoty, toto všetko sú činitele, ktoré môžu mať fatálne následky pre váš trávnik a mnohým správcom trávnikov a greenkeeperom spôsobujú bolesti hlavy. Technológia tráv, ktorú prednedávnom predstavila spoločnosť Barenbrug pod názvom Resilient Blue®  je riešením v takýchto podmienkach. Na rozdiel od bežných hladkosteblých lúčnych tráv si Resilient Blue® udržiava „chladnú hlavu“ v týchto neľahkých podmienkach a toleruje širokú škálu stresových činiteľov. Vďaka tomu, že sa včas dokáže zregenerovať, Resilient Blue® je schopná zabojovať a dosiahnuť optimálne pokrytie. Vďaka tomu je Resilient Blue® jedinečným riešením v boji proti Poa annua.

Riešenie je ušité na mieru

Lipnica ročná (Poa annua) má mnoho slabých stránok. Ak o nich viete, môžete ich využiť vo svoj prospech. Hneď po ukončení zimnej sezóny, alebo na konci jesene, tesne pred začiatkom zimy, keď sú teploty ešte nízke, ponúka technológia trávy SOS® najrýchlejšie riešenie, aby ste porazili lipnicu ročnú. Ak potrebujete rýchlejšiu regeneráciu po záťaži počas sezóny, aby ste vedeli zaplniť holé miesta silnými záťaži odolávajúcimi trávami, technológia trávy RPR® vám ponúka to najlepšie riešenie. V podmienkach meniacej sa klímy je jedinečná technológia trávy Resilient Blue® najvhodnejším riešením do budúcnosti a pomôže vám predchádzať nekvalitnému ihrisku alebo trávniku. Všetky tieto riešenia vám z dlhodobého hľadiska pomôžu ušetriť peniaze, pretože koniec koncov je to práve lipnica ročná, ktorá je najdrahšou trávou na údržbu.