Zelenina

ĎATELINOVINY a TRÁVY / Ďatelina lúčna

Joseph Barenbrug so svojou špecifickou vášňou pre trávy založil dňa 15. júna 1904 v Arnheme spoločnosť BARENBRUG. Veril, že nestačí trávne osivo umiestňovať do skladu, ale je potrebné ho profesionálne kultivovať.