Produkt


SUPERSPORT

  • Na výsev nových športovísk a intenzívne používanie
  • Vynikajúca odolnosť proti opotrebeniu
  • Menej zavlažovania
  • Znášanlivosť nízkeho kosenia
  • Spoľahlivý a podľa testov najlepší

 

Zloženie:

Druh

Lolium perenne                   50%

Poa pratensis                       50%

 

Špecifikácie:

Rýchlosť vzchádzania:       rýchla

Potreba dusíka:                   normálna

Rýchlosť rastu:                    normálna

Výsev/100 m²:                    2 – 2,5 kg

Výška kosenia:                    od 25 mm

 

Balenie

500g, 1 kg , 5 kg, 25 kg