Produkt


Podnož na vrúbľovanie rajčiakov J3B STRONG F1

SKU: e62b810aa24b

Stredne vzrastná podnož pre rajčiaky. Vysoká tolerancia k bakteriálnemu vädnutiu, fuzáriovému vädnutiu (rasa 2) a verticiliovému vädnutiu. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu (rasa 1),  Fusarium crown rot (J-3), vírusu tabakovej mozaiky a háďatkám.