Produkt


Kukurica siata cukrová GUSTA F1

SKU: da1ae37a53f8

Je vysoko výkonný stredne neskorý až neskorý hybrid kukurice siatej cukrovej, ktorý vyniká veľmi vysokou výťažnosťou zŕn. Priemerný počet radov zŕn na vretene je 22. Ideálna na mrazenie, konzervovanie a priamy konzum.

HTS 180 – 210 g