Hrach siaty pravý MORRIS

Ďalšia novinka v našom sortimente s malým až stredne veľkým zrnom a stredne dlhým tupým luskom. Vyznačuje se predovšetkým perfektným zdravotným stavom. Má úplnú rezistenciu k Fusariovému vädnutiu aj múčnatke hrachovej.

HTS 150 g

Popis

stredne neskorý, strednozrnný