MÄTONOH JEDNOROČNÝ

Ďatelinoviny a trávy – Mätonoh Jednoročný

  • Odroda BARSPECTRA je tetraploidná , poloneskorá odroda vyššieho rastu. Trs má polovzpriamený, bohato olistený, steblo je dlhé, súkvetie stredné až dlhé, vlajkovitý list je dlhý a široký. Zdravotný stav má dobrý. Vysoká odolnosť proti napadnutiu múčnatky a listovej škvrnitosti. Je odolná poľahnutiu. Jarný rast má rýchly, po kosbách d