LUCERNA SIATA

Ďatelinoviny a trávy – Lucerna siata

Lucerna je hlboko koreniaca rastlina, veľmi vhodná na pestovanie v suchých oblastiach. Chovatelia hospodárskych zvierat používajú lucernu hlavne na produkciu sena a siláže s vysokým obsahom bielkovín alebo na priame kŕmenie. Ďalšou možnosťou je spracovanie umelo dehydratovanej lucerny.