KOMBINOVANÉ VYUŽITIE

Ďatelino-trávne miešanky pre HZ – Kombinované využite

Spoločnosť Barenbrug vám ponúka výnimočné riešenia pre čo najefektívnejšie pastevné hospodárstvo. Bez ohľadu na to, či sa to týka trvanlivosti, stimulácie bachora, odolnosti voči hrdzi, chutnosti, schopnosti využiť dodávaný dusík, alebo vysokej tvorby sušiny.
Pre všetkych chovateľov dobytka je najdoležitejšou otazkou vyška produkcie krmiva. Zber vysokokvalitneho objemoveho krmiva prinaša vyššiu produkciu mlieka na dojnicu a nižšie kŕmne naklady na kilogram mlieka, ako aj kilogram prirastku. Program šľachtenia miešaniek spoločnosti Barenbrug sa preto zameriava na nasledovne doležite vlastnosti:
• vysoka produkcia sušiny
• vynimočna trvanlivosť
• maximalna odolnosť voči zime
• znašanlivosť voči suchu a vysokym teplotam
• vysoka straviteľnosť a chutnosť
• vynikajuca odolnosť voči chorobam
• excelentna hustota porastu

  • Zmes určená na dlhodobé spásanie sa vyznačuje rýchlym zapojením sa porastu, pričom sa hodí do tých oblastí, v ktorých mätonoh trváci nemá problémy s vytrvalosťou. Zmes vytvára hustú pažiť, ktorá dobytku veľmi chutí. Táto ďatelino-trávna zmes sa vyznačuje vysokou stráviteľnosťou, vďaka čomu je ju možné používať aj na produkci
  • Zmes je vhodná na použitie v rámci dlhodobých intenzívnych systémov pastevného hospodárstva. Za účelom maximalizácie výnosu vyžaduje dostatočné hnojenie dusíkom. Je veľmi dobre adaptovaná na kosbu, pričom je možné použiť ju aj na účely menej intenzívneho spásania. Obsahuje odrody vyznačujúce sa vysokou vytrvalosťou, odolnosťou voč
  • Miešanka určená pre dlhodobé využívanie vo všetkých nížinných oblastiach západného, stredného a východného Slovenska, kde sú dobré vlahové pomery buď atmosferické, alebo s vyššou hladinou spodnej vody. Do miešanky boli zaradené odrody najviac prispôsobené daným podmienkam, s vysokou chutnosťou, vytrvalosťou a odolnosťou voči zime.
  • Zmes s výbornou produkciou trávy vo vyšších nadmorských výškach vďaka použitiu odrôd s výnimočnou odolnosťou voči zime, vyznačujúca sa vynikajúcimi parametrami tvorby sušiny, chutnosti, odolnosti voči chorobám a stráviteľnosti. Predstavuje zmes určenú na dlhodobé používanie za úšelom tvorby sena a siláže. Zároveň je ju možné p
  • Vysoko výživná a chutná zmes s výnimočnou stráviteľnosťou. Zabezpečuje dojniciam vysoký príjem živín, ktorý vedie k zvýšenej produkcii mlieka. Zloženie: Lolium perenne             Bartasja                                        35% Phleum pratense           Barfleo/Barpenta