ĎATELINO TRÁVNE MIEŠANKY PRE HZ

Ďatelino trávne miešanky pre HZ

Finančná výkonnosť mliekarenského hospodárstva do značnej miery závisí od jej vlastnej úrovne výroby krmovín. Trávne miešanky Barenbrug sú navrhované s použitím najlepších odrôd a produkujú kvantum kvalitného a chutného krmiva pre vysokopro-duktívne hospodárske zvieratá. Z našej ponuky si môžete vybrať ďatelino-trávne miešanky určené na pastvu a siláž resp. na kombinované využite pre hovädzí dobytok, ovce alebo kone.Zobrazených všetkých 8 výsledkov

  • Špeciálna zmes určená na spásanie. Obsahuje veľmi chutné a stráviteľné odrody vyznačujúce sa výnimočnou odolnosťou voči spásaniu. Zmes obsahuje vyšší podiel mätonohu trváceho. Je vhodná na dlhodobé používanie vo všetkých regiónoch krajiny a je veľmi dobre prispôsobená na použitie v rámci intenzívnych systémov spásania. Zlo
  • Zmes určená na dlhodobé spásanie sa vyznačuje rýchlym zapojením sa porastu, pričom sa hodí do tých oblastí, v ktorých mätonoh trváci nemá problémy s vytrvalosťou. Zmes vytvára hustú pažiť, ktorá dobytku veľmi chutí. Táto ďatelino-trávna zmes sa vyznačuje vysokou stráviteľnosťou, vďaka čomu je ju možné používať aj na produkci
  • Zmes je vhodná na použitie v rámci dlhodobých intenzívnych systémov pastevného hospodárstva. Za účelom maximalizácie výnosu vyžaduje dostatočné hnojenie dusíkom. Je veľmi dobre adaptovaná na kosbu, pričom je možné použiť ju aj na účely menej intenzívneho spásania. Obsahuje odrody vyznačujúce sa vysokou vytrvalosťou, odolnosťou voč
  • Miešanka určená pre dlhodobé využívanie vo všetkých nížinných oblastiach západného, stredného a východného Slovenska, kde sú dobré vlahové pomery buď atmosferické, alebo s vyššou hladinou spodnej vody. Do miešanky boli zaradené odrody najviac prispôsobené daným podmienkam, s vysokou chutnosťou, vytrvalosťou a odolnosťou voči zime.
  • Zmes s výbornou produkciou trávy vo vyšších nadmorských výškach vďaka použitiu odrôd s výnimočnou odolnosťou voči zime, vyznačujúca sa vynikajúcimi parametrami tvorby sušiny, chutnosti, odolnosti voči chorobám a stráviteľnosti. Predstavuje zmes určenú na dlhodobé používanie za úšelom tvorby sena a siláže. Zároveň je ju možné p
  • Vysoko výživná a chutná zmes s výnimočnou stráviteľnosťou. Zabezpečuje dojniciam vysoký príjem živín, ktorý vedie k zvýšenej produkcii mlieka. Zloženie: Lolium perenne             Bartasja                                        35% Phleum pratense           Barfleo/Barpenta 
  • Prináša výnimočné úrody živín (z energetického a proteínového hľadiska). Je možné používať ako hlavnú plodinu (jarný výsev), alebo ako medziplodinu po zbere obilnín alebo kukurice. Zloženie: Lolium perenne                          Barkamaz                                20% Lo
  • Zloženie: Festuca arundinacea        Barolex/ Bardoux         40% Festuca arundinacea        Barelite/ Bariane          45% Lolium perenne                 Barkamaz                        15% Technologické údaje: Výsevok: 50 kg/ha