ĎATELINA PLAZIVÁ

Ďatelinoviny a trávy – Ďatelina plazivá

  • Rastie na pastvinách a úhoroch. Jej korene dokážu preniknúť do zeme až do hĺbky 1 metra, čo ju robí menej náchylnou na sucho. Fixuje vzdušných dusík v pôde, ktorý sa neskôr stáva dostupným pre trávy. Odroda s veľkými listami s bielou kresbou, vybraná špeciálne za účelom vysokých výnosov a lepšieho spásania. Odroda Alice sa vyznaču