Ďatelina lúčna

Ďatelinoviny a trávy – Ďatelina lúčna

Často sa používa v trávnych miešankách určených prevažne na kosenie. Ako strukovina sa veľmi cení pre svoju schopnosť viazať dusík, ako aj pre svoju výživovú hodnotu ako krmivo.

  • Veľmi cenná krmovina, ktorú je možné pestovať na všetkých typoch pôd, dokonca aj na kyslých. Spurt je nová diploidná odroda. Vysoko odolná voči zime s výnimočnou vytrvalosťou. Vyznačuje sa výnimočnou konkurenciaschopnosťou voči trávam a prináša vysoké výnosy. Odolnosť voči chorobám tejto odrody je obdivuhodná. Technologické ú
  • Veľmi cenná krmovina, ktorú je možné pestovať na všetkých typoch pôd, dokonca aj na kyslých. Agil je nová diploidná odroda. Vysoko odolná voči zime s výnimočnou vytrvalosťou. Vyznačuje sa výnimočnou konkurenciaschopnosťou voči trávam a prináša vysoké výnosy. Odolnosť voči chorobám tejto odrody je obdivuhodná. Technologické úda