Vrúbľovanie

Vrúbľovanie

ATLAS F1 (Lagenaria siceralia)

Naša nová podnož pre dyňu červenú aj melóny. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu. Hrubý hypokotyl umožňuje jednoduché vrúbľovanie. Navrúbľované rastliny majú dynamický rast po celú dobu vegetácie.

HERCULES F1 (Cucurbita maxima Duch.)

Osvedčená podnož pre dyňu červenú aj cukrový melón. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu. Výrazne predlžuje plodnosť dýň červených aj melónov. Neovplyvňuje vyrovnanosť ich tvarov ani chuť.

MK-T401 (Lycospersicon esculentum)

Podnož pre rajčiaky. Vysoká tolerancia k bakteriálnemu vädnutiu, fuzáriovému vädnutiu (rasa 2) a verticíliovému vädnutiu. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu (rasa 1, fuzárium crown rot (J-3), vírusu tabakovej mozaiky a háďatkám).

SM - TEKVICA FÍKOLISTÁ (Cucurbita ficifolia C.Bouche)

Podnož pre uhorky s mohutným koreňovým systémom. Má veľmi dobrú afinitu k väčšine pestovaných odrôd. Všetky skleníkové uhorky firmy SEMO boli na afinitu otestované. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu. Vrúbľovance vykazujú vysokú toleranciu.

AX 98-1030  F1 (Cucurbita ficifolia C.Bouche)

Nový hybrid tekvice figolistej s veľmi dobrou afinitou a vysokou rezistenciou k fuzáriovému vädnutiu.

SPRINTER F1

Nový medzidruhový hybrid Cucurbita maxima a Cucurbita moschata, typ SCHINTOSA. V porovnaní z tekvicou figolistou má tenšiu a dužnatejšiu stonku, čo zvyšuje úspešnosť vrúbľovania. Navrúbľovaná rastlina dobre odoláva fuzáriovému vädnutiu aj stresom prostredia.

Klipsy na vrúbľovanie "klasickým spôsobom" - uhorky, dyne červené

Slúžia k fixácii vrúbľovaného spoja u dýň červených a uhoriek pri klasickom spôsobe vrúbľovania.. U rajčiakov sa nepoužívajú. Je možné ich používať opakovane.

Tyčinky na vrúbľovanie

Plastové tyčinky z inertného materiálu, ktoré spájajú koreňovú časť podnože a nadzemnú časť vrúbľovanej rastliny. Na jednorázovú aplikáciu.

VitalPaprika (Capsicum  annum x Capsicum  chinense)

Podnož pre papriky s mohutnejším koreňovým systémom. Podporuje rast aj životaschopnosť papriky. Tolerantná k významným formám hubového vädnutia vrátane fytoftóry

J3B STRONG F1 (Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hirsutum)

Stredne vzrastná podnož pre rajčiaky. Vysoká tolerancia k bakteriálnemu vädnutiu, fuzáriovému vädnutiu (rasa 2) a verticiliovému vädnutiu. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu (rasa 1), fusarium crown rot (rasa J-3), vírusu tabakovej mozaiky a háďatkám.

FORTOMA F1 (Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hirsutum)

Veľmi vzrastná a vitálna podnož pre rajčiaky. Vysoká tolerancia k bakteriálnemu vädnutiu, fuzáriovému vädnutiu (rasa 2) a verticiliovému vädnutiu. Rezistentná k fuzáriovému vädnutiu (rasa 1), fusarium crown rot (rasa J-3), vírusu tabakovej mozaiky a háďatkám
 

Syndikovať obsah