Kukurica siatá cukrová

Kukurica siatá cukrová

AFRODITA F1 - Kukurica siatá cukrová

Rastliny tejto odrody vytvárajú jeden maximálne dva klasy a sú predurčené na zber kombajnom a priemyselné spracovanie. Má dokonale uzavretý klas s 20-24 radami zŕn. Je vysoko tolerantná k fuzarioze, sneti a spále.

ARANKA F1 - Kukurica siatá cukrová

Veľmi skorá odroda, ktorá patrí do kategó rie super sladkých kukuríc. Vytvára jeden maximálne dva klasy. Medzi prednosti patri dobrý zdravotný stav, vysoký výnos a perfektne uzavretý klas.

AGNES F1 - Kukurica siatá cukrová

Supersladká (sh2) skorá odroda s veľmi dobrým zdravotným stavom. Rastlina je vysoká 160 - 180 cm a tvorí 1 - 2 dobre uzavreté klasy.

Odroda Sladkosť Skorosť Veget. doba od výsevu (dni) Výška rastliny Klas Rezistencia
počet na rastline dĺžka (cm) hmot. (g) počet radov Farba zrna UM SHS HT
ANITA F1 sladká, su veľmi Skorá 77 165 - 185 1 až 2 18 - 20 250 - 300 18 žltá T T T
ADIKA F1 sladká, su Skorá 82 170 - 190 1 až 2 17 - 19 240 - 300 18 žltá T T T
AFRODITA F1 sladká, su poloneskorá 110 190 - 220 1 až 2 19 - 20 260 - 320 20 - 24 žltá T T T
ASTRID F1 sladká, su neskorá 115 200 - 250 1 až 2 18 - 21 240 - 310 18 - 20 žltá T T T
ARANKA F1 NOVINKA super sladká, sh2 veľmi Skorá 72 155 - 175 1 až 2 17 - 19 220 - 290 12 - 14 žltá   T T
AGNES F1 super sladká, sh2 Skorá 82 160 - 180 1 až 2 18 - 20 220 - 300 16 - 18 žltá T T T
ALSBETA F1 super sladká, sh2 poloskorá 113 185 - 200 1 až 2 18 - 21 240 - 320 18 - 22 žltá T T T

UM = Snět kukuřičná (Ustilago maydis), SHS = Prašná snět kukuřičná (Sporospirium holci - sorgi), HT = Spála kukuřice (Helmintosporium turcicum),

Syndikovať obsah