Ďatelina lúčna

Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)

Ďatelina lúčna predstavuje veľmi cenenú krmovinu, ktorú je možné pestovať na všetkých pôdach, dokonca aj na kyslých. Pre účely kosby je ďatelinu lúčnu možné použiť počas obdobia 1 - 3 rokov. Hlavné problémy spojené s chorobami sú zapríčinené hľuznatkou ďatelinovou alebo hnilobou ďateliny. Túto chorobu spôsobuje pôdna huba, ktorá dokáže prežiť v pôde dlhé obdobia. V rámci vlastného šľachtiteľského programu ďateliny lúčnej sa spoločnosť Barenbrug zameriava na trvanlivosť, výnosnosť a odolnosť voči chorobám.

Tempus - Ďatelina lúčna

Nová tetraploidná odroda. Vysoko odolná voči zime s výnimočnou perzistenciou. Odroda Tempus sa vyznačuje výnimočnou konkurencieschopnosťou voči trávam a prináša vysoké výnosy. Odolnosť voči chorobám tejto odrody je obdivuhodná.

Syndikovať obsah