Kukurica cukrová, špenát

Fazuľa, Kukurica, Špenát

 

Okrem malospotrebiteľských balení kukurice cukrovej /lahôdkovej/ a špenátu, patria do nášho sortimentu aj cukrové kukurice a špenáty od firmy POP VRIED SEEDS z Holandska. Zameraním tejto firmy sú špičkové odrody špenátu, kukurice cukrovej a fazule na zber strukov pre konzervárenský a mraziarenský priemysel. Odrody tejto firmy sú vysievané nielen našimi veľkopestovateľmi, ale majú významný podiel na pestovateľských plochách po celom svete.

V ponuke je 44 odrôd špenátu, kde si môže vybrať každý pestovateľ vhodnú odrodu pre naše podmienky a pre požadovaný smer využitia od zberu mladých listov /baby leaves/, cez zber na priamy konzum, až po zber pre priemyselné spracovanie.

 Ďalej je v ponuke 47 odrôd fazuliek na zber strukov. Nájdete tu zelenostrukové i žltostrukové odrody, ako aj triedenie odrôd podľa hrúbky, dĺžky a jemnosti strukov.

Ponuka kukurice cukrovej  - 14 hybridov -  obsahuje klasické cukrové kukurice, ale aj supersladké a prechodné typy. Ich uplatnenie je ako v potravinárskom a mraziarenskom priemysle, tak aj v predaji na priamy konzum. Tieto hybridy cukrovej kukurice sa vyznačujú vyrovnanosťou výsledného produktu, čo je predpoklad vysokej výťažnosti aj pri priemyselnom spracovaní.

 

Fazuľa záhradná

Komplexný program produkcie osiva fazule spoločnosti POP VRIEND Seeds zabezpečuje najvyššie pozície na trhu zo zeleninou u profesionálnych pestovateľov fazule na čerstvý trh. Šľachtiteľská stanica stále pripravuje nové odrody pre rozličné trhy každý rok. Šľachtiteľský program bol postavený na tom, aby sa zvyšovala úrodnosť pri zníženom používaní chemie, zlepšila sa odolnosť voči chorobám, skrátil sa čas na zber, spracovanie a produkciu fazúľ.

Kukurica siata cukrová – sladké a super sladké hybridy

V úzkej spolupráci zo svetovými šľachtiteľmi kukurice cukrovej ponúkame vysoko kvalitné hybridné odrody super sladkej a sladkej kukurice pre spracovateľský priemysel a čerstvý trh. Naše odrody majú vynikajúce hektárové výnosy, sú odolné voči chorobám a majú vysokú regeneračnú schopnosť. Tieto odrody nie sú geneticky modifikované počas procesu šľachtenia. Ako záruka, že odrody sú geneticky nemodifikované, je osivo systematicky testované a je distribuované s certifikátom geneticky nemodifikovaného osiva. Genetické modifikovanie je neprípustné v programe šľachtenia kukurice cukrovej firmy POP VRIEND.

Hybridy špenátu pf 1 – pf 10

Firma POP VRIEND má vynikajúci program na šľachtenie hybridných špenátov. Pokrýva so svojími osivami všetkých veľkých pestovateľov mladého špenátu v USA a v Európe a aj spracovateľský priemysel. Program šľachtenia je zameraný na vysokú odolnosť proti plesni špenátovej ( od pf 1 do pf 10), vynikajúce vlastnosti listov, vzpriamený habitus rastliny a dobrú rýchlosť rastu v kombinácií s odolnosťou proti vybiehaniu do kvetu. Osivo špenátu je vyrábané v severnej Európe, kde je produkcia ovplyvňovaná dlhým dňom.

Syndikovať obsah