Osivá

Osivá

 

Naša spoločnosť AGROTRANS spol. s r.o. sa už 21 rokov zaoberá predajom osív. Začiatkom boli osivá zelenín od firmy DAENFELDT v roku 1991 a následne od roku 1995 osivá tráv a trávnych miešaniek spoločnosti BARENBRUG HOLLAND. Postupne sa naša činnosť rozširovala a pribudlo zastupovanie spoločností POP VRIED SEEDS a SEMO.

V súčasnosti má naša spoločnosť v ponuke široký sortiment osív zelenín a kvetín pre malospotrebiteľov, ale aj pre veľkoobchod a profesionálnych pestovateľov. Pri osivách špenátu a  kukurice cukrovej sa zameriavame hlavne na veľkopestovateľov dodávajúcich svoju produkciu pre spracovateľský priemysel a do obchodných sietí.

Osivami tráv, trávnych a ďatelinotrávnych miešaniek pokrývame celú požiadavku trhu od kŕmnych tráv cez bežnú komunálnu zeleň, parky a parkové úpravy, trávnaté športoviská, až po golfové ihriská.

Zahraničné firmy, s ktorými spolupracujeme, patria k špičkovým vo svojom obore činnosti, hlavne  so zameraním na kvalitu osiva a odrôd. Je to výsledok dlhodobej a intenzívnej šľachtiteľskej práce, reagujúcej na požiadavky trhu.

V našej ponuke sú iba osivá vyšších množiteľských stupňov, zodpovedajúce našim národným, ako aj európskym štandardom.

Syndikovať obsah