Popis odrôd žltej fazule

ŽLTÁ FAZUĽA Kategoria Zrelosť (Cantare) prepad osiva cez sitá v % Dĺžka cm Farba Odolnosť HTS
  <6,5 6,5-8,0 8,0-9,0 9,0-10,5 >10.5 Psp BCMV CI
PV791/Andalor XF 3 80 20


11 gy HR HR HR 90
PV-790/Amarillo XF 5 75 25


13 my HR HR HR 90
Concardor VF 2 15 85       12 gy HR HR HR 100
Minidor F 3   30 70     13 my HR HR HR 150
Orinoco F 9     70 30   13-14 gy HR HR HR 180
PV-792/Tambora MF 1

60 40
13 my HR HR HR 180
Dorena MF 2     60 40   14 gy HR HR HR 190
Sonesta MF 0     50 50   13 gy HR HR HR 200
Yellowstone L 5       20 80 14-15 gy   HR HR 300

novinky

  • my = stredne žltá
  • gy = zlatožltá
  • Psp - Bakteriálna spála fazule
  • BCMV - vírus mozaiky fazule
  • CI - škvrnitosť
  • Ua - hrdza
  • HR - vysoká odolnosť
  • IR - stredná odolnosť