Barenbrug

barenbrugPop Vriend SeedsSemoagrotransforestinaekoferm

BARENBRUG

Royal Barenbrug Group je celosvetovo pôsobiaca osivárska spoločnosť so sídlom v Holandsku.

Je to rodinný podnik s vyše 100 ročnou tradíciou, s výbornou medzinárodnou reputáciou, vybudovanou na báze tradičných základných hodnôt - inovácia, kvalita, marketing a partnerstvo.

Spoločnosť sa špecializuje na šľachtenie, semenárstvo medzinárodný obchod s trávami a ďatelinovinami. Trávne zmesi Barenbrug sú známe na celom svete, určené pre rôzne využitie ako golf, futbal, verejné parky, záhrady ale aj krmoviny pre chov hospodárskych zvierat. S 22 pobočkami13 krajinách, na piatich kontinentoch a s ročným obratom 150 miliónov eur sa Barenbrug radí medzi najväčšie spoločnosti vo svojom odbore.

Výskum a vývoj vo všetkých klimatických pásmach sveta, so zameraním na neustále inovácie, tvorí základ jedinečného portfólia kvalitných osív.

Barenbrug sa sústavne snaží o budovanie dlhodobých vzťahov so svojimi zákazníkmi a producentmi osív, pričom sa aktívne podieľa na výskumných projektoch s poprednými univerzitami a výskumnými pracoviskami. 

Značka Barenbrug je synonymom kvality.